Kedves Egyesületi Tagok,

Az Antromedicart Egyesület (székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Kossuth Lajos u. 46.) évi rendes Közgyűlését 2020. június 19-én 18.00 órára összehívjuk. A Közgyűlésre szeretettel várunk!

Ideje: 2020. június 19-én, pénteken, 18.00-20.30 között

Helyszíne: 1026 Budapest, Riadó utca 2/b. (A Magyar Antropozófiai Társaság székházában)

Napirendi pontok:

1.) A Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló) megválasztása;

2.) Az antropozófus gyógyítás és gyógyász-képzés helyzete Magyarországos, változások, jövőkép;

3.) 2019. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;

4.) Az Egyesületnek a saját tagjaival, vezető tisztségviselőivel és ezek hozzátartozóival 2019-ben kötött szerződések megbeszélése és elfogadása;

5.) 2020. évi költségvetés elfogadása;

6.) Felhatalmazás megadása az Ügyvivőtestület részére, hogy a 2020-as költségvetés megvalósításához szükséges szerződéseket megkösse,

ezek közé beleértve az Egyesületnek a saját tagjaival, vezető tisztségviselőivel és ezek hozzátartozóival kötendő szerződéseket is;

7.) Új tagok felvétele;

8.) Új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása;

9.) Rudolf Steiner hiányzó magyar nyelvű orvosi témájú könyveinek megjelentetése: javaslat és határozat az Egyesület által támogatandó könyvek kiadásáról;

10.) Egyebek

Tájékoztatunk Bennetek, hogy jelen meghívő kézhezvételétől számított öt napon belül kérhetitek a fenti napirend kiegészítését, annak indoklásával.

Emlékeztetünk Bennetek arra, hogy az Alapszabály szerint, amennyiben a kitűzött időpontban nincs jelen a tagok több mint fele, és ezért a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a Közgyűlés megismétlése szükséges. A megismételt Közgyűlést fél óra elteltével, 2020. június 19-én 18.30-ra hívjuk össze ugyanerre a helyszínre, amely az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

Jelen meghívó minden tagnak elektronikus úton kimegy, továbbá olvasható az Egyesület honlapján.

 

Üdvözlettel,
Ügyvivők